Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

EKOTECHNA s.r.o.

Telefónne čislo:
(051) 7765544, (051) 7765546
Mobil:
(056) 6441677
Fax:
(056) 6685160, (056) 6685160
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Ľubochnianska 8
Sídlo:
080 01 Prešov, Ľubochnianska 8

Top Služby: