Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

FILTER INVEST V & T GROUP, s.r.o.

Telefónne čislo:
(052) 7721055
Mobil:
(02) 52925064, (02) 52966016
Fax:
(051) 7570824, (051) 7570824
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Farská 1
Sídlo:
949 01 Nitra, Farská 1

Top Služby: