Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Ing. Daniela Heglasová - SEKO + DAPA

Telefónne čislo:
(032) 6523741
Mobil:
(051) 7732211
Fax:
(032) 6520006
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Legionárska 6972
Sídlo:
911 01 Trenčín, Legionárska 6972

Top Služby: