Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

1 ks nájdených

Michal Starec - Star - Stav

Telefónne čislo:
(033) 6477318, (0903) 611736
Mobil:
0904/554 223
Fax:
(055) 6764398, (055) 6764398
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Jantárová 4
Sídlo:
040 01 Košice 1, Jantárová 4

Top Služby: