Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

26 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 31 780 41 17
Mobil:
00421 903 227 696
Fax:
00421 31 780 41 17
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Bratislavská ulica 21/7
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Bratislavská ulica 81
Sídlo:
925 62 Váhovce, č. 34
Sídlo:
924 01 Galanta, Bratislavská ulica 81

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5590470
Mobil:
00421 908 953 568, 00421 902 458 050
Fax:
(031) 5590697, (031) 5590697
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 61 Dobrá Niva, Slávikova 29/27
Sídlo:
962 61 Dobrá Niva, Slávikova 29/27

Top Služby:

Telefónne čislo:
043 / 530 99 20, 043 / 530 99 30
Mobil:
0903 807 166
Fax:
043 / 530 99 20, 043 / 530 99 30
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
027 42 Podbiel, č. 56
Sídlo:
027 42 Podbiel, č. 56

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 38 532 39 95
Mobil:
00421 903 439 187, 00421 917 510 654
Fax:
(055) 6258247, (055) 6258247
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topoľčany, ul. Krušovská 2093/61
Sídlo:
955 01 Topoľčany, ul. Krušovská 2093/61

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7705522, (031) 7705523
Mobil:
00421 902 778 949
Fax:
(038) 7608890, (038) 7608890
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
015 01 Rajec, Alexyho 931/1
Sídlo:
015 01 Rajec, Alexyho 931/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7763955
Mobil:
00421 907 892 129
Fax:
(046) 5404265, (046) 5404265
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 81 Šenkvice, Zapotok 1056/86
Sídlo:
900 81 Šenkvice, Zapotok 1056/86

Top Služby:

Telefónne čislo:
047 562 13 01
Mobil:
00421 904 991 077
Fax:
(02) 55648412, (02) 55648412
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 18 Nižná Hutka, Hlavná 39
Sídlo:
040 18 Nižná Hutka, Hlavná 39

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 41 435 62 06
Mobil:
00421 908 240 771, 00421 908 612 730
Fax:
(043) 5898116, (043) 5898116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
023 21 Korňa, č.834
Sídlo:
023 21 Korňa, č.834

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6221747, (055) 6230895
Mobil:
0904 340 284
Fax:
(043) 5898116, (043) 5898116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 42 Dunajská Lužná, Javorova ulica 1/1873
Sídlo:
900 42 Dunajská Lužná, Javorova ulica 1/1873

Top Služby:

Telefónne čislo:
041 / 553 20 55
Mobil:
00421 903 896 525
Fax:
00421 55 677 18 17
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
906 32 Jablonica, č. 498
Sídlo:
906 32 Jablonica, č. 498

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 35 640 40 16
Mobil:
00421 911 200 354
Fax:
033 643 10 11
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 51 Nesvady, Jánošíkova 46
Sídlo:
940 01 Nové Zámky, Petofiho 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 41434 6395
Mobil:
00421 904 984 261
Fax:
00421 41433 3226
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Lesná 263/32
Sídlo:
971 01 Prievidza, Lesná 263/32

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 735 24 00, 033 735 24 11
Mobil:
0908 212 069, 0903 133 426
Fax:
033 735 24 05
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 64 Beňuš, č. 592
Sídlo:
976 64 Beňuš, č. 592

Top Služby:

Telefónne čislo:
051 4522 638
Mobil:
0911 657 921, 0905 752 105 Miroslav Žikavsky
Fax:
02 456 421 39
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 57 Svätý Peter, Hurbanovská 27
Prevádzka:
940 00 Nové Zámky, Komarňanská cesta 94
Sídlo:
946 57 Svätý Peter, Malá ulica 60

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 647 9416
Mobil:
0910 781 743, 0907 794 538
Fax:
044 522 2221
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
941 33 Kolta, č. 254
Sídlo:
941 33 Kolta, č. 254

Top Služby:

Telefónne čislo:
0908 457 432
Mobil:
0908 457 432
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 07 Lendak, Mlynská 4
Sídlo:
059 07 Lendak, Mlynská 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 446 333 37
Mobil:
0903 406 079
Web:
E-mail:
Sídlo:
811 04 Bratislava, Cesta na Červený most 10

Top Služby: