Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

26 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 6400722, (032) 6400723
Mobil:
(057) 7580421
Fax:
(032) 6400724, (032) 6400724
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Zlatovská cesta 1793
Sídlo:
911 01 Trenčín, Zlatovská cesta 1793

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4148111
Mobil:
(057) 7580421
Fax:
(048) 4148112, (048) 4148112
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska 97
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska 97

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6227474
Mobil:
(02) 43291100
Fax:
(035) 7733817, (035) 7733817
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice 11, Moldavská 41
Sídlo:
040 11 Košice 11, Moldavská 41

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7482098
Mobil:
(044) 4323956
Fax:
(051) 7482095, (051) 7482095
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Bajkalská 4867/6
Sídlo:
080 01 Prešov, Bajkalská 4867/6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 5318612, (045) 5318470
Mobil:
(02) 43426608
Fax:
(048) 4145600, (048) 4145600
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Cesta ku Continentalu 8950/1
Sídlo:
960 01 Zvolen, Cesta ku Continentalu 8950/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 68209222, (02) 63535353
Mobil:
(02) 68209224, (02) 68209223
Fax:
(02) 68209209, (02) 68209209
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
850 01 Bratislava, Kolmá 4
Sídlo:
850 01 Bratislava, Kolmá 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44630097
Mobil:
0905 250 879
Fax:
44630098, 44630098
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava, Kukučínova 52/A
Sídlo:
831 03 Bratislava, Kukučínova 52/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 6902511, (033) 6902514
Mobil:
(055) 6425646 - Humenská 9, (055) 6439006 - Požovnícka 8
Fax:
(033) 6902555, (033) 6902555
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 01 Modra, Dolná 142
Sídlo:
900 01 Modra, Dolná 142

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4407111
Mobil:
(051) 7562173
Fax:
(051) 7562170, (051) 7562170
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 02 Bratislava, Račianska 66
Sídlo:
831 02 Bratislava, Račianska 66

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4413412
Mobil:
00421 905 732 039
Fax:
(046) 5420252, (046) 5420252
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, B. Němcovej 6
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, B. Němcovej 6

Top Služby:

Telefónne čislo:
(052) 7745691
Mobil:
(038) 5300201
Fax:
(052) 7731534, (052) 7731534
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Stavbárska 3159/54
Sídlo:
058 01 Poprad, Stavbárska 3159/54

Top Služby: