Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
(041) 5003448, (041) 5003449
Mobil:
(043) 4962540
Fax:
(02) 52620023, (02) 52620023
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Hviezdoslavova 14
Sídlo:
010 01 Žilina, Hviezdoslavova 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 7725544
Fax:
(055) 7295757, (055) 7295757
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Budovatežská 55
Sídlo:
080 01 Prešov, Budovatežská 55

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 4352589
Mobil:
(02) 52925064, (02) 52966016
Fax:
(041) 4353724, (041) 4353724
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
023 54 Turzovka, Hlinené 345
Sídlo:
023 54 Turzovka, Hlinené 345

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43428437-8
Mobil:
(02) 52499583
Fax:
(043) 5522607, (043) 5522607
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava 2, Technická 2
Sídlo:
821 04 Bratislava 2, Technická 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 5400927, (045) 5401019
Mobil:
(043) 5301204, (043) 5301200
Fax:
(045) 5400946, (045) 5400946
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Jesenského 32
Sídlo:
960 01 Zvolen, Jesenského 32

Top Služby: