Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 58240300
Mobil:
0905 726 880, 0907 449 840
Fax:
(02) 58240311, (02) 58240311
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Radlinského 27
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Radlinského 27

Top Služby:

Telefónne čislo:
268265275, 268265276
Mobil:
(02) 44634074, (02) 44634134
Fax:
(037) 6313191, (037) 6313191
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Levická cesta 5
Sídlo:
949 01 Nitra, Levická cesta 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7713509, (0907) 998925
Mobil:
(037) 6515732, (037) 6515734
Fax:
(051) 7481022, (051) 7481022
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Sabinovská 58
Sídlo:
080 01 Prešov, Sabinovská 58

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5402760
Mobil:
(041) 7078712
Fax:
(046) 5402759, (046) 5402759
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
972 01 Bojnice, A.Hlinku 15
Sídlo:
972 01 Bojnice, A.Hlinku 15

Top Služby: