Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

19 ks nájdených
Telefónne čislo:
(042) 4711642
Mobil:
(055) 6767628, (055) 6767626
Fax:
(042) 4711643, (042) 4711643
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 05 Melčice-Lieskové, Melčice 484
Sídlo:
913 05 Melčice-Lieskové, Melčice 484

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7710715
Mobil:
(02) 54430953
Fax:
(02) 20602178, (02) 20602178
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 06 Ľubotice, Makarenkova 60
Sídlo:
080 06 Ľubotice, Makarenkova 60

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4700470, (048) 4700471
Mobil:
(048) 4700472
Fax:
(048) 4700479, (048) 4700479
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 24
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Námestie Ľudovíta Štúra 24

Top Služby:

Telefónne čislo:
(058) 7331291
Mobil:
(02) 63531044
Fax:
(032) 7752844, (032) 7752844
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Istebnícka 158/32
Sídlo:
911 05 Trenčín, Istebnícka 158/32

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7999991
Mobil:
(048) 4148907
Fax:
(055) 7999993, (055) 7999993
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Cimborkova 22
Sídlo:
040 01 Košice 1, Cimborkova 22

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 7511742
Mobil:
0903 733 822
Fax:
(036) 7520042, (036) 7520042
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
943 01 Štúrovo, Hlavná 2
Sídlo:
943 01 Štúrovo, Hlavná 2

Top Služby: