Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

47 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 55572310, (02) 55642771
Mobil:
(037) 6519586
Fax:
(02) 32111115, (02) 32111115
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava 2, Budovatežská 23
Sídlo:
821 08 Bratislava 2, Budovatežská 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 4462114
Mobil:
(044) 4323956
Fax:
(057) 4880241, (057) 4880241
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
093 01 Vranov nad Topžou, Dobrianského 1644
Sídlo:
093 01 Vranov nad Topžou, Dobrianského 1644

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49591000, (02) 49591190
Mobil:
(02) 43427079
Fax:
(02) 49591010, (02) 49591010
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava, Stará Vajnorská 21
Sídlo:
831 01 Bratislava, Stará Vajnorská 21

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 58107070
Mobil:
(02) 43638725
Fax:
(02) 58107077, (02) 58107077
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava, Hraničná 18
Sídlo:
821 05 Bratislava, Hraničná 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 5320307, (038) 5322836
Mobil:
(032) 7719343-44
Fax:
(02) 43636984, (02) 43636984
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Dopravná 5
Sídlo:
955 01 Topožčany, Dopravná 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6560512
Mobil:
(0800) 111114
Fax:
(037) 6560510, (037) 6560510
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Akademická 1A, OC Centro
Sídlo:
949 01 Nitra, Akademická 1A, OC Centro

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4156086, (0800) 328278
Mobil:
(0800) 111114
Fax:
(041) 5070610, (041) 5070610
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 00 Banská Bystrica, Námestie SNP 3
Sídlo:
974 00 Banská Bystrica, Námestie SNP 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5501689
Mobil:
(045) 6814700
Fax:
(042) 4455318, (042) 4455318
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Trojičné nám. 9
Sídlo:
917 00 Trnava, Trojičné nám. 9

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7804046
Mobil:
(02) 55563245
Fax:
(031) 7807168, (031) 7807168
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 01 Galanta, Kpt. Uhra 2366/7
Sídlo:
924 01 Galanta, Kpt. Uhra 2366/7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4154901, (048) 4154902
Mobil:
(048) 4154903
Fax:
(048) 4154900, (048) 4154900
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Kalvínske námestie 2 (budova Montasu)
Sídlo:
934 01 Levice, Kalvínske námestie 2 (budova Montasu)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49200111, (02) 49200118
Mobil:
(033) 5513521 - MTZ, (033) 5513519 - personálne odd.
Fax:
(02) 44680328, (02) 44680328
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava 3, Elektrárenská 1
Sídlo:
831 04 Bratislava 3, Elektrárenská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7330033, (033) 7330032
Mobil:
0905 250 135
Fax:
047 562 5724
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Mostná 13 (areál Ferenit oproti komínu)
Sídlo:
949 01 Nitra, Mostná 13 (areál Ferenit oproti komínu)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4472521
Mobil:
0905 250 135
Fax:
(055) 7999970, (055) 7999970
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
053 42 Krompachy, SNP 20
Sídlo:
053 42 Krompachy, SNP 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7421331, (033) 7422553
Mobil:
0905 250 135
Fax:
(02) 69307009, (02) 69307009
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Nádražná 1
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Nádražná 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62525505
Mobil:
(048) 4727744
Fax:
(02) 54410867, (02) 54410867
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Farského 26
Sídlo:
851 01 Bratislava, Farského 26

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7440510, (032) 7440511
Mobil:
(02) 43411980, (02) 43637449
Fax:
(041) 7632446, (041) 7632446
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, K zábraniu 112
Sídlo:
911 01 Trenčín, K zábraniu 112

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7705111, (032) 7705152
Mobil:
0905 535 708
Fax:
(032) 7705390, (032) 7705390
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 31 Kočovce, č. 228
Sídlo:
916 31 Kočovce, č. 228

Top Služby: