Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 43 430 61 06
Mobil:
(02) 52451188, (02) 52451189
Fax:
00421 43 430 61 07
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Kolarovo 55
Poštová adresa:
036 01 Martin, Kuzmániho 20
Poštová adresa:
038 04 Bystrička, č. 414
Sídlo:
038 04 Bystrička, č. 414
Sídlo:
036 01 Martin, Kolarovo 55
Sídlo:
036 01 Martin, Kuzmániho 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
041/433 48 71
Mobil:
0905 287 459, 0918 418 760
Fax:
041/433 48 71
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
024 04 Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra 1305/31
Sídlo:
024 04 Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra 1305/31

Top Služby: