Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
(052) 4523340, (052) 4522258
Mobil:
00421 905 439 667
Fax:
(052) 4523340
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Kežmarok, Slavkovská cesta 25
Sídlo:
060 01 Kežmarok, Slavkovská cesta 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
045 524 9011
Mobil:
0903 537 334
Fax:
034 624 2256
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Jesenského 621/63
Sídlo:
960 01 Zvolen, Jesenského 621/63

Top Služby:

Telefónne čislo:
051 452 0940
Mobil:
0905 442 924
Fax:
051 770 1272
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
083 01 Sabinov, Moyzesova 11
Sídlo:
083 01 Sabinov, Moyzesova 11

Top Služby: