Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

42 ks nájdených
Telefónne čislo:
(053) 4422419
Mobil:
0905 570 431
Fax:
(051) 7481905, (051) 7481905
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám.4
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám.4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44460686
Mobil:
(052) 4781222, (052) 4484285
Fax:
(02) 44460687, (02) 44460687
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 91 Žilina, Dolné Rudiny 1
Sídlo:
010 91 Žilina, Dolné Rudiny 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63815297
Mobil:
(057) 4461855
Fax:
(02) 63815298, (02) 63815298
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava, Vlčie Hrdlo 90
Sídlo:
821 07 Bratislava, Vlčie Hrdlo 90

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5523154
Mobil:
(053) 4421061
Fax:
(041) 5523153, (041) 5523153
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
014 01 Bytča, Hlinická 409/22
Sídlo:
014 01 Bytča, Hlinická 409/22

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49103711
Mobil:
0905 405 648
Fax:
(02) 49103734, (02) 49103734
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 02 Bratislava 2, Trnavská 70
Sídlo:
821 02 Bratislava 2, Trnavská 70

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 7826633
Mobil:
0905 567 230
Fax:
(055) 7297080, (055) 7297080
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
929 01 Vežké Dvorníky, č.169
Sídlo:
929 01 Vežké Dvorníky, č.169

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5624010, (041) 5623836
Mobil:
00421 907 717 207
Fax:
(042) 4710184, (042) 4710184
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, J.Milca 20
Sídlo:
010 01 Žilina, J.Milca 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6563138
Mobil:
(02) 45643579
Fax:
(02) 45520377, (02) 45520377
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
067 23 Baškovce, č. 118
Sídlo:
067 23 Baškovce, č. 118

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 4330147, (047) 4326068
Mobil:
0949/530-011
Fax:
(031) 7718434, (031) 7718434
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
085 01 Bardejov, Dlhý rad B/3
Sídlo:
085 01 Bardejov, Dlhý rad B/3

Top Služby:

Telefónne čislo:
065 044 0188
Mobil:
(048) 4161171, (048) 4161172
Fax:
(033) 5342691, (033) 5342691
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Bratislavská 37
Poštová adresa:
930 38 Nový Život, Vojtechovce 536
Sídlo:
931 01 Šamorín, Senecká cesta 22/A
Sídlo:
931 01 Šamorín, Bratislavská 37

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4148670
Mobil:
(055) 6719904
Fax:
(044) 4314511, (044) 4314511
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 03 Bratislava 5, Mlynarovičova 18
Sídlo:
851 03 Bratislava 5, Mlynarovičova 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7719100, (032) 7719101
Mobil:
(044) 4320570
Fax:
(041) 4333808, (041) 4333808
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava 2, Ipežská 15
Sídlo:
821 07 Bratislava 2, Ipežská 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4210930, (043) 4210931
Mobil:
(034) 7726138
Fax:
(043) 4210939, (043) 4210939
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Robotnícka 1C
Sídlo:
036 01 Martin, Robotnícka 1C

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 4333535
Mobil:
(031) 5524789
Fax:
(041) 4335855, (041) 4335855
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Ulica Slobody 43
Sídlo:
022 01 Čadca, Ulica Slobody 43

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7298208-10
Mobil:
0905 912 933, 0905 912 932 - p. Hvízda
Fax:
054 488 41 00
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, SNP 5
Sídlo:
934 01 Levice, SNP 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5493317
Mobil:
0904 487 989
Fax:
(047) 5211179, (047) 5211179
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Pri Kalvárii 5
Sídlo:
917 00 Trnava, Pri Kalvárii 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(044) 5476400, (044) 5476444
Mobil:
(044) 5476414
Fax:
(037) 6301088, (037) 6301088
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
031 01 Liptovský Mikuláš, Družstevná 2221
Sídlo:
031 01 Liptovský Mikuláš, Družstevná 2221

Top Služby: