Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

28 ks nájdených
Telefónne čislo:
041 764 5137
Mobil:
0917 611 611
Fax:
(042) 4441565, (042) 4441565
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina 1, Dolné Rudiny 15
Sídlo:
010 01 Žilina 1, Dolné Rudiny 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6319313
Mobil:
00421/905 260 557
Fax:
00421/48 419 7317
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Ku Bratke 5 (areál Levitexu)
Sídlo:
934 01 Levice, Ku Bratke 5 (areál Levitexu)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7717044
Mobil:
00421 903 447 148
Fax:
(032) 7717045, (032) 7717045
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 56 671 3901
Mobil:
00421 918 580 610, 00421 918 580 573
Fax:
00421 56 671 3906
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
075 01 Trebišov, Kpt. nálepku 11
Sídlo:
075 01 Trebišov, Kpt. nálepku 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7330033, (033) 7330032
Mobil:
0905 250 135
Fax:
047 562 5724
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Mostná 13 (areál Ferenit oproti komínu)
Sídlo:
949 01 Nitra, Mostná 13 (areál Ferenit oproti komínu)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6212267
Mobil:
(037) 6526365, (037) 7729127
Fax:
(034) 6540331, (034) 6540331
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 03 Myjava, Turá Lúka 84
Sídlo:
907 03 Myjava, Turá Lúka 84

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7320390, (033) 7320393
Mobil:
(033) 7320394
Fax:
(02) 43426609, (02) 43426609
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Mierová 2163
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Mierová 2163

Top Služby:

Telefónne čislo:
065 044 0188
Mobil:
(048) 4161171, (048) 4161172
Fax:
(033) 5342691, (033) 5342691
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Bratislavská 37
Poštová adresa:
930 38 Nový Život, Vojtechovce 536
Sídlo:
931 01 Šamorín, Senecká cesta 22/A
Sídlo:
931 01 Šamorín, Bratislavská 37

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43411974, (02) 43411978
Mobil:
(02) 43411980, (02) 43637449
Fax:
(041) 7632446, (041) 7632446
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 04 Bratislava, Ivánska cesta 34
Sídlo:
821 04 Bratislava, Ivánska cesta 34

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49101611
Mobil:
(047) 4511170
Fax:
(02) 43412425, (02) 43412425
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava, Tuhovská 27
Sídlo:
831 06 Bratislava, Tuhovská 27

Top Služby:

Telefónne čislo:
(057) 7561712, (057) 7561740
Mobil:
0903/475-486
Fax:
(033) 7320852, (033) 7320852
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
069 01 Snina, Budovatežská 2710
Sídlo:
069 01 Snina, Budovatežská 2710

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 7771251, (035) 7846102
Mobil:
(035) 7846103
Fax:
(037) 6424412, (037) 6424412
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 03 Kolárovo, Priemyselný areál 3206
Sídlo:
946 03 Kolárovo, Priemyselný areál 3206

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6571200, (032) 6571321
Mobil:
(032) 3234253
Fax:
(032) 6571217, (032) 6571217
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Soblahovská 2050
Sídlo:
911 01 Trenčín, Soblahovská 2050

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 33595214
Mobil:
(031) 5526592
Fax:
(042) 4379855, (042) 4379855
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 07 Bratislava, Rybničná 40
Sídlo:
831 07 Bratislava, Rybničná 40

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 4325960, (047) 4325718
Mobil:
(047) 4511563
Fax:
(047) 4511563, (047) 4511563
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
984 01 Lučenec, Jiráskova cesta 12
Sídlo:
984 01 Lučenec, Jiráskova cesta 12

Top Služby: