Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
047 563 47 98
Mobil:
0905 543 218, 0915 535 218
Fax:
047 563 47 98
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Čerenčany, Samuela Kollára 59
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Čerenčany, Samuela Kollára 59

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 647 613 45
Mobil:
00421 918 728 530
Fax:
041 433 2548
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Novozámocká 3210/21
Sídlo:
960 01 Zvolen, Novozámocká 3210/21

Top Služby: