Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

34 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 7435400, (033) 7435691
Mobil:
(051) 7765585
Fax:
(033) 7435497, (033) 7435497
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
919 28 Bučany, č. 496
Sídlo:
919 28 Bučany, č. 496

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4920212, (043) 4920213
Mobil:
(057) 4887451
Fax:
(043) 4920053, (043) 4920053
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
039 01 Turčianske Teplice, Staničná 2
Sídlo:
039 01 Turčianske Teplice, Staničná 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4324107
Mobil:
0905 250 012
Fax:
(042) 4330675, (042) 4330675
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Mládežnícka 2172
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Mládežnícka 2172

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5640976
Mobil:
(033) 7727369, (033) 7743228
Fax:
(041) 5640977, (041) 5640977
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Hollého 17
Sídlo:
010 01 Žilina, Hollého 17

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7430770, (032) 7440134
Mobil:
(057) 4880071, (057) 4880072
Fax:
(032) 7446969, (032) 7446969
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 05 Trenčín, Psotného 1772-3
Sídlo:
911 05 Trenčín, Psotného 1772-3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5662780
Mobil:
(032) 7710162
Fax:
(02) 63531013, (02) 63531013
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Dolné Rudiny 1
Sídlo:
010 01 Žilina, Dolné Rudiny 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6588881
Mobil:
(033) 5579425 - tech.vedúci, (033) 5913701 - výroba
Fax:
(02) 44456508, (02) 44456508
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
914 42 Horné Srnie, Zdravotné stredisko164
Sídlo:
914 42 Horné Srnie, Zdravotné stredisko164

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49203740
Mobil:
00421 915 186 819, 00421 948 019 291
Fax:
(02) 49203741, (02) 49203741
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, R 1 Centrum, Rožňavská 1
Sídlo:
831 04 Bratislava, R 1 Centrum, Rožňavská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 7246501, (041) 7648033
Mobil:
(02) 43412455
Fax:
(041) 7248819, (041) 7248819
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Kamenná cesta 5
Sídlo:
010 01 Žilina, Kamenná cesta 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5501419
Mobil:
(031) 7881036, (031) 7881011
Fax:
(031) 7892828, (031) 7892828
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Spartakovská 1
Sídlo:
917 01 Trnava, Spartakovská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7786192, (032) 7786640
Mobil:
(051) 7721804
Fax:
(032) 7786183, (032) 7786183
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 16 Krajné, č. 800
Sídlo:
916 16 Krajné, č. 800

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43414150
Mobil:
(038) 5320859
Fax:
(055) 7894062, (055) 7894062
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 01 Bratislava 2, Trnavská 112
Sídlo:
821 01 Bratislava 2, Trnavská 112

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5653504
Mobil:
(02) 54651073
Fax:
(02) 52931053, (02) 52931053
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Vajanského 30
Sídlo:
917 00 Trnava, Vajanského 30

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 4386236
Mobil:
(055) 6337837
Fax:
(048) 4145056, (048) 4145056
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
023 02 Krásno nad Kysucou, č. 1363
Sídlo:
023 02 Krásno nad Kysucou, č. 1363

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 4386236
Mobil:
(055) 6337837
Fax:
(034) 6214372, (034) 6214372
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 03 Myjava, Turá Lúka 55
Sídlo:
907 03 Myjava, Turá Lúka 55

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4144068, (048) 4144066
Mobil:
(048) 4148453, (048) 4148455
Fax:
(048) 4148454, (048) 4148454
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 30

Top Služby:

Telefónne čislo:
(036) 6315164, (036) 6312074
Mobil:
(038) 7491008
Fax:
(036) 6312826, (036) 6312826
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
934 01 Levice, Nádražný rad 28
Sídlo:
934 01 Levice, Nádražný rad 28

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4148986, (048) 4332692
Mobil:
(046) 5183422
Fax:
(037) 7894912, (037) 7894912
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 03 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 177
Sídlo:
974 03 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 177

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 5323336
Mobil:
(048) 4125222
Fax:
(038) 5323338, (038) 5323338
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, M. Rázusa 24
Sídlo:
955 01 Topožčany, M. Rázusa 24

Top Služby: