Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 54418969
Mobil:
00421 915 462 475
Fax:
(02) 54418231, (02) 54418231
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
937 01 Želiezovce, SNP 25
Sídlo:
937 01 Želiezovce, SNP 25

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4298850
Mobil:
0905 270 919
Fax:
(053) 4298851
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
052 01 Spišská Nová Ves, Zimná 94
Sídlo:
052 01 Spišská Nová Ves, Zimná 94

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 559 3434
Mobil:
0948 559 789, 0915 999 789
Fax:
02 647 797 66
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 11 Banská Bystrica, Sládkovičova 37/A
Sídlo:
974 11 Banská Bystrica, Javornícka 27

Top Služby: