Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

18 ks nájdených
Telefónne čislo:
(045) 5400615
Mobil:
(032) 6526681
Fax:
(045) 5400616, (045) 5400616
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, V. P. Tótha 1081/17
Sídlo:
960 01 Zvolen, V. P. Tótha 1081/17

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7203111
Mobil:
(02) 44644406
Fax:
(055) 7203118, (055) 7203118
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 17 Košice, Osloboditežov 60/A
Sídlo:
040 17 Košice, Osloboditežov 60/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7752228, (032) 7760019
Mobil:
(048) 4154903
Fax:
(032) 7752230, (032) 7752230
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52451197, (02) 52451196
Mobil:
(053) 4172111, (0800) 123608
Fax:
(02) 52451194, (02) 52451194
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 04 Bratislava, Železničiarska 13
Sídlo:
811 04 Bratislava, Železničiarska 13

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5864526, (043) 5864527
Mobil:
(038) 7609531
Fax:
(034) 6517384, (034) 6517384
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 11 Nitra, Bizetova 3
Sídlo:
949 11 Nitra, Bizetova 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 60301080
Mobil:
0903/517-577
Fax:
(02) 60301089, (02) 60301089
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 04 Bratislava, Karloveská 63
Sídlo:
841 04 Bratislava, Karloveská 63

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7760362
Mobil:
(043) 5808182
Fax:
(043) 5808302, (043) 5808302
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Ľudmily Podjavorinskej 535/11
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Ľudmily Podjavorinskej 535/11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7831776
Mobil:
(041) 5001012
Fax:
(041) 7003835, (041) 7003835
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
952 01 Vráble, Staničná 502
Sídlo:
952 01 Vráble, Staničná 502

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 53419601, (02) 53419602
Mobil:
00421 908 577 160
Fax:
(02) 53635191, (02) 53635191
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Ľ. Podjavorinskej 1614/1
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Ľ. Podjavorinskej 1614/1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7714648
Mobil:
00421 905 507 339, 00421 905 501 876
Fax:
(02) 44881026, (02) 44881026
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šaža, Hlboká 3
Sídlo:
927 01 Šaža, Hlboká 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6526550, (032) 6526549
Mobil:
00421 905 507 339, 00421 905 501 876
Fax:
(037) 6586792, (037) 6586792
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Legionárska 7049
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Legionárska 7049
Sídlo:
911 01 Trenčín, Legionárska 7049
Sídlo:
911 01 Trenčín, Legionárska 7049

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 5441013
Mobil:
0905/347-787
Fax:
(02) 55968149, (02) 55968149
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 31 Sliač, Rybárska 38
Sídlo:
962 31 Sliač, Rybárska 38

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4301101, (043) 4301102
Mobil:
(043) 4301103
Fax:
(043) 4223923, (043) 4223923
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Kollárova 85/A
Sídlo:
036 01 Martin, Kollárova 85/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49106411
Mobil:
(041) 4204155, (041) 4204158
Fax:
(02) 49106440, (02) 49106440
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava 2, Hattalova 12
Sídlo:
831 03 Bratislava 2, Hattalova 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44462880
Mobil:
(055) 6434343, (055) 6439009
Fax:
(033) 5503903, (033) 5503903
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 06 Bratislava, Bratislavská 283
Sídlo:
841 06 Bratislava, Bratislavská 283

Top Služby: