Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
+421-02-45648064
Mobil:
0903 428 973, 0903 478 974
Fax:
+421-02-45648065
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 46 Bratislava, Esztenska 49
Poštová adresa:
900 46 Bratislava, Most pri Bratislave 816
Poštová adresa:
900 46 Bratislava, Most pri Bratislave 816
Sídlo:
900 46 Bratislava, Most pri Bratislave 816
Sídlo:
900 46 Bratislava, Esztenska 49
Sídlo:
900 46 Bratislava, Most pri Bratislave 816

Top Služby:

Telefónne čislo:
044 233 3745
Mobil:
0905 164 126
Fax:
022 0960 716, 022 0960 683
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
034 81 Lisková, č.687
Sídlo:
034 81 Lisková, č.687

Top Služby:

Telefónne čislo:
031/552 75 12
Mobil:
+421/907 710 524
Fax:
044/551 44 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
931 01 Šamorín, Školská 979/18
Sídlo:
931 01 Šamorín, Školská 979/18

Top Služby: