Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

6 ks nájdených
Telefónne čislo:
(048) 4188078
Mobil:
(041) 7065100, (041) 7065200
Fax:
(048) 4188034
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
976 31 Vlkanová, Továrenská 269
Sídlo:
976 31 Vlkanová, Továrenská 269

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 7740321
Mobil:
0903 430 887
Fax:
0337732173
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
945 01 Komárno, Slobody (areál Agrostavu)
Sídlo:
945 01 Komárno, Slobody (areál Agrostavu)

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 459 460 33
Mobil:
0905 780 622, 0904 176 837
Fax:
055 625 75 76
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
900 28 Zálesie, Malinovská 64
Sídlo:
900 28 Zálesie, Malinovská 64

Top Služby: