Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

62 ks nájdených
Telefónne čislo:
(037) 6566753
Mobil:
0948 003 482
Fax:
(043) 4924031
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Piaristická 1 (Lesostav-vo dvore)
Sídlo:
949 01 Nitra, Piaristická 1 (Lesostav-vo dvore)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4727272
Mobil:
(02) 43638748, (02) 43638749
Fax:
(02) 49277010, (02) 49277010
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Na Karlove 26
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Na Karlove 26

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4727272, (048) 4727210
Mobil:
(048) 4727240, (048) 4727250
Fax:
(048) 4727273, (048) 4727273
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 30
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Partizánska cesta 30

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43638721, (02) 43638724
Mobil:
(02) 43638725
Fax:
(02) 83191643, (02) 83191643
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava, ul. Nové záhrady I. č. 11
Sídlo:
821 05 Bratislava, ul. Nové záhrady I. č. 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62249113
Mobil:
(02) 43638725
Fax:
(02) 83191643, (02) 83191643
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Vlastenecké nám. 7-8
Sídlo:
851 01 Bratislava, Vlastenecké nám. 7-8

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6228617
Mobil:
(02) 43638725
Fax:
(02) 83191643, (02) 83191643
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Jána Kozačeka 7
Sídlo:
960 01 Zvolen, Jána Kozačeka 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5166090
Mobil:
(02) 43638725
Fax:
(02) 83191643, (02) 83191643
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Vysokoškolákov 2
Sídlo:
010 01 Žilina, Vysokoškolákov 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7298663
Mobil:
(046) 5472062
Fax:
(02) 43632814, (02) 43632814
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 07 Bratislava, Eisnerova 7
Sídlo:
841 07 Bratislava, Eisnerova 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7445634, (032) 7445938
Mobil:
(032) 7445939
Fax:
(02) 60252462, (02) 60252462
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, gen. M.R. Štefánika 85
Sídlo:
911 01 Trenčín, gen. M.R. Štefánika 85

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 4321714
Mobil:
00421 905 580 094
Fax:
(041) 4332633, (041) 4332633
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
022 01 Čadca, Sládkovičova 1700
Sídlo:
022 01 Čadca, Sládkovičova 1700

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6322657
Mobil:
(02) 64531393
Fax:
(037) 6424720, (037) 6424720
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
953 01 Zlaté Moravce, Sládkovičova 1
Sídlo:
953 01 Zlaté Moravce, Sládkovičova 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7734685, (051) 7725222
Mobil:
(048) 4143757
Fax:
(055) 6228857, (055) 6228857
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Slovenská 86
Sídlo:
080 01 Prešov, Slovenská 86

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4441852
Mobil:
0907/090-273, 0911/090-274
Fax:
(042) 4441853, (042) 4441853
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 41 Dubnica nad Váhom, Partizánska ulica 151/3
Sídlo:
018 41 Dubnica nad Váhom, Partizánska ulica 151/3

Top Služby: