Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

7 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 6490465
Mobil:
(051) 7480313
Fax:
(037) 6586792, (037) 6586792
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 31 Stupava, Veterná 1291/2
Sídlo:
900 31 Stupava, Veterná 1291/2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5346362, (033) 5346361
Mobil:
(045) 6723464
Fax:
(033) 5346363, (033) 5346363
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Nitrianska 29
Sídlo:
917 01 Trnava, Nitrianska 29

Top Služby: