Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
(051) 7480411
Mobil:
(055) 6734734
Fax:
(032) 7712539, (032) 7712539
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Strojnícka 7
Sídlo:
080 01 Prešov, Strojnícka 7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4722707, (048) 4161830
Mobil:
(02) 45985502
Fax:
(048) 4722755, (048) 4722755
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Kostiviarska 4944/5
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Kostiviarska 4944/5

Top Služby: