Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
00421 31 784 26 44
Mobil:
00421 903 394 585
Fax:
043 552 1611
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
925 21 Sládkovičovo, Košútska 1346
Sídlo:
925 21 Sládkovičovo, Košútska 1346

Top Služby:

Telefónne čislo:
035 / 760 37 02, 035 / 760 33 47
Mobil:
0905 363 709
Fax:
035 / 760 42 60
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
947 01 Hurbanovo, Zelený Háj 2652
Sídlo:
947 01 Hurbanovo, Zelený Háj 2652

Top Služby:

Telefónne čislo:
045/559 52 79
Mobil:
+421/903 804 842
Fax:
045/559 52 79
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
962 43 Senohrad, č. 306
Sídlo:
962 43 Senohrad, č. 306

Top Služby: