Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
+421-02-45648064
Mobil:
0903 428 973, 0903 478 974
Fax:
+421-02-45648065
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 46 Bratislava, Esztenska 49
Poštová adresa:
900 46 Bratislava, Most pri Bratislave 816
Poštová adresa:
900 46 Bratislava, Most pri Bratislave 816
Sídlo:
900 46 Bratislava, Most pri Bratislave 816
Sídlo:
900 46 Bratislava, Esztenska 49
Sídlo:
900 46 Bratislava, Most pri Bratislave 816

Top Služby:

Telefónne čislo:
038/7605369
Mobil:
0904 691 170
Fax:
048/ 413 45 55
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, R. Dilonga 7
Sídlo:
920 01 Hlohovec, R. Dilonga 7

Top Služby: