Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 7731712
Mobil:
(034) 6545661, (034) 6545662
Fax:
(033) 7791655, (033) 7791655
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 03 Vrbové, Piešťanská cesta 435
Sídlo:
922 03 Vrbové, Piešťanská cesta 435

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 6422558, (033) 6425555
Mobil:
(034) 6545661, (034) 6545662
Fax:
(033) 7791655, (033) 7791655
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
902 03 Pezinok, Bratislavská 79
Sídlo:
902 03 Pezinok, Bratislavská 79

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 502 025 01
Mobil:
(02) 50246404
Fax:
02 502 02515
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava 2, Miletičova 16
Sídlo:
821 08 Bratislava 2, Miletičova 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5447147
Mobil:
0903 772 953
Fax:
(042) 4681880, (042) 4681880
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Priemyselná 18
Sídlo:
010 01 Žilina, Priemyselná 18

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 5321974
Mobil:
0902/953-488
Fax:
(033) 7300925, (033) 7300925
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Balkán 33
Sídlo:
960 01 Zvolen, Balkán 33

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5384270
Mobil:
00421 907 856 141
Fax:
(02) 44680252, (02) 44680252
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
901 01 Malacky, Radlinského 1153
Sídlo:
901 01 Malacky, Radlinského 1153

Top Služby: