Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

42 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 7435691
Mobil:
927315
Fax:
(037) 3141400, (037) 3141400
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štúrova 22 (budova VBC Nitra), Kanc.B-2.10
Sídlo:
949 01 Nitra, Štúrova 22 (budova VBC Nitra), Kanc.B-2.10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 678 0011
Mobil:
(02) 55644302
Fax:
(02) 55572380, (02) 55572380
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Južná trieda 78
Sídlo:
040 01 Košice, Južná trieda 78

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6224810
Mobil:
(041) 7002902, (0800) 135000
Fax:
(035) 6428243, (035) 6428243
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Letná 42
Sídlo:
040 01 Košice 1, Letná 42

Top Služby:

Telefónne čislo:
(052) 7861786, (0850) 111007
Mobil:
(02) 55568892
Fax:
(036) 6314718, (036) 6314718
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 11 Košice, Trieda SNP 75
Sídlo:
040 11 Košice, Trieda SNP 75

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5913811
Mobil:
(046) 5177108, (046) 5177101
Fax:
(033) 5913818, (033) 5913818
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 01 Trnava, Františkánska 5
Sídlo:
917 01 Trnava, Františkánska 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6519529, (037) 7412511
Mobil:
(037) 7412502
Fax:
(034) 6601150, (034) 6601150
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Piaristická 2
Sídlo:
949 01 Nitra, Piaristická 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6226788, (055) 6226805
Mobil:
(02) 44873656
Fax:
(055) 7295662, (055) 7295662
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Letná 45
Sídlo:
040 01 Košice 1, Letná 45

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6957111, (034) 6957211
Mobil:
(032) 7445939
Fax:
(031) 7713150, (031) 7713150
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 00 Šaža, P. Pázmaňa 49/3
Sídlo:
927 00 Šaža, P. Pázmaňa 49/3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 2060111, (041) 5001720
Mobil:
(042) 4710213
Fax:
(041) 5060118, (041) 5060118
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Priemyselná 14
Sídlo:
010 01 Žilina, Priemyselná 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7752228, (032) 7760019
Mobil:
(048) 4154903
Fax:
(032) 7752230, (032) 7752230
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194
Sídlo:
916 01 Stará Turá, Nám. Dr. A. Schweitzera 194

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7434380
Mobil:
(055) 7294291
Fax:
(041) 7632226, (041) 7632226
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Súvoz 802
Sídlo:
911 01 Trenčín, Súvoz 802

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 48272318
Mobil:
(055) 7294291
Fax:
(041) 7632226, (041) 7632226
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
826 18 Bratislava, Tomášikova 28
Sídlo:
826 18 Bratislava, Tomášikova 28

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 58101324
Mobil:
(031) 5515348
Fax:
(02) 58101316, (02) 58101316
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Plynárenská 1
Sídlo:
821 09 Bratislava, Plynárenská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7746528
Mobil:
(038) 7493112, (038) 7494688
Fax:
(043) 4286211, (043) 4286211
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Gorkého 8
Sídlo:
040 01 Košice, Gorkého 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
(052) 7723984
Mobil:
(051) 7731132
Fax:
(02) 63532652, (02) 63532652
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
058 01 Poprad, Široká 2
Sídlo:
058 01 Poprad, Široká 2

Top Služby: