Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
034 660 2331
Mobil:
0918 770 710
Fax:
052 456 1531
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
908 51 Holíč, Štúrova 567/30
Sídlo:
908 51 Holíč, Štúrova 567/30

Top Služby:

Telefónne čislo:
031 789 9554
Mobil:
0905 945 368
Fax:
052 428 2132
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
927 01 Šaľa, Staničná 23
Sídlo:
927 01 Šaľa, Staničná 23

Top Služby:

Telefónne čislo:
056 679 8620
Mobil:
0905 900 883
Fax:
031 558 1480
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, Hlavná 139
Sídlo:
076 16 Zemplínska Nová Ves - Úpor, Hlavná 139

Top Služby: