Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

13 ks nájdených
Telefónne čislo:
(037) 6575075
Mobil:
(033) 5515045, (033) 5516370
Fax:
(037) 6575076, (037) 6575076
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Kollárová (pobočka)
Sídlo:
917 00 Trnava, Kollárová (pobočka)

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44632604, (02) 44632605
Mobil:
(044) 3240074
Fax:
(02) 44632606, (02) 44632606
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 03 Bratislava, Česká 3
Sídlo:
831 03 Bratislava, Česká 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 7772595
Mobil:
(043) 4301013, (043) 4301017
Fax:
(032) 7437104, (032) 7437104
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
946 03 Kolárovo, A. Bernoláka 21
Sídlo:
946 03 Kolárovo, A. Bernoláka 21

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7716193
Mobil:
(051) 7721804
Fax:
(032) 7716194, (032) 7716194
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 11 Nitra, Pažitná 3
Sídlo:
949 11 Nitra, Pažitná 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43330930
Mobil:
(051) 4891068
Fax:
(02) 43330925, (02) 43330925
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Hálova 13
Sídlo:
851 01 Bratislava, Hálova 13

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 4520400
Mobil:
(038) 7604545, (038) 7604546
Fax:
(02) 45243077, (02) 45243077
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
082 61 Uzovský Šalgov, č.174
Sídlo:
082 61 Uzovský Šalgov, č.174

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7781107
Mobil:
(037) 6534413, (037) 6534414
Fax:
(037) 6552852, (037) 6552852
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
951 31 Močenok, Gorazdova 625
Sídlo:
951 31 Močenok, Gorazdova 625

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 7731944
Mobil:
(033) 6451174
Fax:
(02) 55415414, (02) 55415414
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 08 Bratislava 2-Ružinov, Palkovičova 10
Sídlo:
821 08 Bratislava 2-Ružinov, Palkovičova 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5584521
Mobil:
0904 593 885
Fax:
(041) 4214639, (041) 4214639
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
023 31 Rudina, č. 406
Sídlo:
023 31 Rudina, č. 406

Top Služby: