Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

27 ks nájdených
Telefónne čislo:
(032) 7434216
Mobil:
(057) 4412006
Fax:
(02) 55646783, (02) 55646783
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Goliánova 12
Sídlo:
911 01 Trenčín, Goliánova 12

Top Služby:

Telefónne čislo:
-55
Mobil:
(046) 5492064
Fax:
(034) 6510594, (034) 6510594
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, IBV Čáčov 357
Sídlo:
905 01 Senica, IBV Čáčov 357

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6541031, (034) 6541032
Mobil:
(034) 6541021
Fax:
(02) 43411449, (02) 43411449
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 01 Myjava, Javorinská 1200/4
Sídlo:
907 01 Myjava, Javorinská 1200/4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(052) 4511111, (052) 4511166
Mobil:
(052) 4511163
Fax:
(052) 4511164, (052) 4511164
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
059 01 Spišská Belá, Továrenská 1
Sídlo:
059 01 Spišská Belá, Továrenská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6212161, (034) 6212035
Mobil:
(037) 6504764
Fax:
(052) 4523712, (052) 4523712
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
907 01 Myjava, M.R.Štefánika 525/21
Sídlo:
907 01 Myjava, M.R.Štefánika 525/21

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7710202, (032) 7719404
Mobil:
(02) 64281404
Fax:
(031) 5598615, (031) 5598615
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Klčové 39
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Klčové 39

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 49206041
Mobil:
(041) 7234783, (041) 7248480
Fax:
(032) 6497218, (032) 6497218
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Vajnorská 134/A
Sídlo:
831 04 Bratislava, Vajnorská 134/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 7410007
Mobil:
(02) 44871229
Fax:
(037) 7410008, (037) 7410008
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Bratislavská cesta 13
Sídlo:
949 01 Nitra, Bratislavská cesta 13

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 43422763
Mobil:
0903/497 578
Fax:
042/432 53 34
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
914 01 Trenčianska Teplá, Partizánska 698/31
Sídlo:
914 01 Trenčianska Teplá, Partizánska 698/31

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 52 452 30 65
Mobil:
(048) 6111944
Fax:
00421 52 452 32 82
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
060 01 Kežmarok, Slavkovská 1772/51
Sídlo:
060 01 Kežmarok, Slavkovská 1772/51

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6516624
Mobil:
(038) 7487251
Fax:
(047) 5621066, (047) 5621066
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
905 01 Senica, Štefánikova 715
Sídlo:
905 01 Senica, Štefánikova 715

Top Služby:

Telefónne čislo:
041/4304722, 041/4304720
Mobil:
041/4304713, 041/4304711
Web:
E-mail:
Sídlo:
023 12 Svrčinovec, 1133

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6445390
Mobil:
(035) 6402539, (035
Fax:
(035) 6445391, (035) 6445391
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
906 13 Brezová pod Bradlom, J. Kráža 599/3
Sídlo:
906 13 Brezová pod Bradlom, J. Kráža 599/3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 5321974
Mobil:
0902/953-488
Fax:
(033) 7300925, (033) 7300925
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Balkán 33
Sídlo:
960 01 Zvolen, Balkán 33

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45640008
Mobil:
(045) 6015026
Fax:
(02) 45520833, (02) 45520833
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava, Vlčie Hrldo 90
Sídlo:
821 07 Bratislava, Vlčie Hrldo 90

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6954111 - operátor, (034) 6954342
Mobil:
(034) 6954880 - sekretariát, (034) 6954220 - obch. riaditež
Fax:
(034) 6242860, (034) 6242860
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
906 13 Brezová pod Bradlom, Štverníky 662
Sídlo:
906 13 Brezová pod Bradlom, Štverníky 662

Top Služby:

Telefónne čislo:
(034) 6214295, (034) 6215662
Mobil:
0902 977 029
Fax:
(047) 4511820
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
907 01 Myjava, Partizánska 19
Sídlo:
907 01 Myjava, Partizánska 19

Top Služby: