Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

10 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 43333900, (02) 0903754786
Mobil:
00421 915 306 926
Fax:
(051) 4572484, (051) 4572484
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
979 01 Rimavská Sobota, Markuša 44
Sídlo:
979 01 Rimavská Sobota, Markuša 44

Top Služby: