Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

17 ks nájdených
Telefónne čislo:
(041) 5640169, (041) 5640170
Mobil:
(042) 4624810
Fax:
(02) 55564064, (02) 55564064
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
911 01 Trenčín, Jilemnického 2
Sídlo:
911 01 Trenčín, Jilemnického 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4142340
Mobil:
(02) 54642015
Fax:
(043) 5865759, (043) 5865759
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 28
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Skuteckého 28

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7351333, (033) 7351317
Mobil:
(02) 54642015
Fax:
(033) 7301888, (033) 7301888
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, M. R. Štefánika 58
Sídlo:
920 01 Hlohovec, M. R. Štefánika 58

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5624278
Mobil:
(052) 7885992
Fax:
(037) 6512762, (037) 6512762
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Hviezdoslavova 8
Sídlo:
010 01 Žilina, Hviezdoslavova 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 6484203
Mobil:
(057) 4880752
Fax:
(032) 6591003, (032) 6591003
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
914 01 Trenčianska Teplá, Ľ. Podjavorinskej 455/7
Sídlo:
914 01 Trenčianska Teplá, Ľ. Podjavorinskej 455/7

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 52962283, (02) 52962295
Mobil:
(033) 5341563, (033) 5515349
Fax:
(02) 52962274, (02) 52962274
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
811 09 Bratislava 1, Dostojevského rad 13/B
Sídlo:
811 09 Bratislava 1, Dostojevského rad 13/B

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4220057
Mobil:
(043) 4246225
Fax:
(043) 4287277, (043) 4287277
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Langsfeldova 2
Sídlo:
036 01 Martin, Langsfeldova 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63810915
Mobil:
(037) 7729761
Fax:
(055) 6334486
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 1542 / 85
Sídlo:
957 01 Bánovce nad Bebravou, Trenčianska cesta 1542 / 85

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 44 46 1673
Mobil:
+421/905 262 006
Fax:
(043) 4300289, (043) 4300289
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 01 Bratislava, Astrová 10
Sídlo:
831 04 Bratislava - Nové Mesto, Bojnická 1432/10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7721439, (051) 7492531
Mobil:
0907 886 191
Fax:
(02) 62319248, (02) 62319248
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Nobelovo nám. 7-8
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Nobelovo nám. 7-8

Top Služby: