Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

14 ks nájdených
Telefónne čislo:
(048) 6115290
Mobil:
(02) 53412512, (02) 43420946
Fax:
(048) 6111568, (048) 6111568
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Farská 50/1342
Sídlo:
949 01 Nitra, Farská 50/1342

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 4125233
Mobil:
(057) 4431278
Fax:
(02) 20641969, (02) 20641969
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 00 Banská Bystrica, Kapitulská 11
Sídlo:
974 00 Banská Bystrica, Kapitulská 11

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6520517
Mobil:
(051) 7732211
Fax:
(042) 4440556, (042) 4440556
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 07 Bratislava, Čilížska 32
Sídlo:
821 07 Bratislava, Čilížska 32

Top Služby:

Telefónne čislo:
(042) 4321938
Mobil:
0905 311 990
Fax:
(042) 4440656, (042) 4440656
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
018 01 Udiča, č. 488
Sídlo:
018 01 Udiča, č. 488

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7342486
Mobil:
(048) 4143872
Fax:
(033) 7320749, (033) 7320749
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 41 Leopoldov, Hlohovská cesta 94/22
Sídlo:
920 41 Leopoldov, Hlohovská cesta 94/22

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 2295004
Mobil:
(033) 5515138, (033) 5515142
Fax:
(043) 2295008, (043) 2295008
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 61 Vrútky, Dielenská kružná 2
Sídlo:
038 61 Vrútky, Dielenská kružná 2

Top Služby: