Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

14 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 52923868
Mobil:
(046) 5461318
Fax:
(02) 43636241, (02) 43636241
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 16
Sídlo:
915 01 Nové Mesto nad Váhom, Weisseho 16

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63811816
Mobil:
(02) 45643149
Fax:
(02) 63812355, (02) 63812355
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava 5, Kopčianska 65
Sídlo:
851 01 Bratislava 5, Kopčianska 65

Top Služby:

Telefónne čislo:
(056) 6420258
Mobil:
(037) 6301884
Fax:
(056) 6886501, (056) 6886501
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, Obchodná 2
Sídlo:
071 01 Michalovce, Obchodná 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45523218
Mobil:
(048) 4700472
Fax:
(032) 7445853, (032) 7445853
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Janka Kráža 15
Sídlo:
949 01 Nitra, Janka Kráža 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(051) 7764727
Mobil:
(037) 7410712
Fax:
(048) 4145986, (048) 4145986
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice 1, Letná 42
Sídlo:
040 01 Košice 1, Letná 42

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5623621, (041) 5625170
Mobil:
(041) 5625148, (041) 5000041
Fax:
(041) 5000042, (041) 5000042
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Jánošíkova 264
Sídlo:
010 01 Žilina, Jánošíkova 264

Top Služby:

Telefónne čislo:
(047) 4893116
Mobil:
00421 907 892 129
Fax:
(046) 5404265, (046) 5404265
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
960 01 Zvolen, Strážska cesta 8467/19
Sídlo:
960 01 Zvolen, Strážska cesta 8467/19

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 50213140, (02) 50213142
Mobil:
(02) 50213361
Fax:
(02) 50213262, (02) 50213262
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
815 71 Bratislava 1, Továrenská 14
Sídlo:
815 71 Bratislava 1, Továrenská 14

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6220653
Mobil:
00421 905 631 149, 00421 905 612 108
Fax:
(055) 6222317, (055) 6222317
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 01 Košice, Čajakova 5
Sídlo:
040 01 Košice, Čajakova 5

Top Služby: