Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

15 ks nájdených
Telefónne čislo:
(037) 6586031, (037) 6586032
Mobil:
(033) 6407771, (033) 6407772
Fax:
(037) 6586033, (037) 6586033
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 05 Nitra, Biovetská 2
Sídlo:
949 05 Nitra, Biovetská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5000713, (041) 5000714
Mobil:
0902 092 458
Fax:
(041) 5000715, (041) 5000715
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Kragujevská 1
Sídlo:
010 01 Žilina, Kragujevská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 55567800
Mobil:
(055) 7998386
Fax:
(02) 55567801, (02) 55567801
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 09 Bratislava, Svätoplukova 5
Sídlo:
821 09 Bratislava, Svätoplukova 5

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5427857
Mobil:
00421 905 779 657
Fax:
(035) 6492273, (035) 6492273
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
072 22 Strážske, Obchodná 437
Sídlo:
072 22 Strážske, Obchodná 437

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 5501 141-3
Mobil:
(046) 5427801
Fax:
(031) 5501 144, (031) 5501 144
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 05 Bratislava 35-Rača, Pekná cesta 17
Sídlo:
831 05 Bratislava 35-Rača, Pekná cesta 17

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 45643147, (02) 45643148
Mobil:
(02) 45643149
Fax:
(02) 45259606, (02) 45259606
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 06 Bratislava, Staromlynská 29
Sídlo:
821 06 Bratislava, Staromlynská 29

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 7718720, (033) 7718777
Mobil:
(034) 6545661, (034) 6545662
Fax:
(033) 7718719, (033) 7718719
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
922 02 Krakovany, Železničná 571/10
Sídlo:
922 02 Krakovany, Železničná 571/10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44680602, (02) 44680603
Mobil:
(048) 4142142
Fax:
(045) 5401498, (045) 5401498
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava 35, Pri šajbách 1
Sídlo:
831 06 Bratislava 35, Pri šajbách 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 53631184
Mobil:
(02) 43429496
Fax:
53631185, 53631185
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 05 Bratislava, Mlynské nivy 70
Sídlo:
821 05 Bratislava, Mlynské nivy 70

Top Služby:

Telefónne čislo:
(037) 6586031, (037) 6586032
Mobil:
(037) 6501205, (037) 6501157
Fax:
(037) 6586033, (037) 6586033
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 05 Nitra, Biovetská 2
Sídlo:
949 05 Nitra, Biovetská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 / 638 61 13
Mobil:
0903 382 703
Fax:
036 / 638 61 13
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 02 Bratislava - Nové Mesto, Račianska 66
Sídlo:
831 02 Bratislava - Nové Mesto, Račianska 66

Top Služby: