Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

17 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 44635084
Mobil:
0903/717 864
Fax:
(02) 44635085
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
830 03 Bratislava 3, Odborárska 52
Sídlo:
830 03 Bratislava 3, Odborárska 52

Top Služby:

Telefónne čislo:
041/4304722, 041/4304720
Mobil:
041/4304713, 041/4304711
Web:
E-mail:
Sídlo:
023 12 Svrčinovec, 1133

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 63830991, (02) 63830939
Mobil:
0905/892 464
Fax:
(055) 6461912, (055) 6461912
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 71 Nimnica, č.72
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Štefánikova 813
Poštová adresa:
020 01 Púchov, Štefánikova 813
Sídlo:
020 01 Púchov, Štefánikova 813
Sídlo:
020 71 Nimnica, č.72
Sídlo:
020 01 Púchov, Štefánikova 813

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 / 471 16 50
Mobil:
0905/534 715
Fax:
042 / 471 16 48
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
020 61 Lednické Rovne, Dolná Breznica 257
Sídlo:
020 61 Lednické Rovne, Dolná Breznica 257

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 43 586 27 23
Mobil:
00421 911 715 331
Fax:
00421 43 586 49 91
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
026 01 Dolný Kubín, M.R. Štefánika 2267
Prevádzka:
031 01 Liptovský Mikuláš, Komenského 3935
Sídlo:
026 01 Dolný Kubín, M.R. Štefánika 2267

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 41434 6395
Mobil:
00421 903 936 293
Fax:
00421 41433 3226
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Rožňavská 1
Sídlo:
831 04 Bratislava, Rožňavská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
051 7713 230
Mobil:
0907 090 326
Fax:
051 7715 322
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
080 01 Prešov, Levočská 20
Sídlo:
080 01 Prešov, Levočská 20

Top Služby:

Telefónne čislo:
046 542 1076, 046242 7600
Mobil:
0918 796 443
Fax:
031 569 27 51
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza 1, Malá 5/4
Sídlo:
971 01 Prievidza 1, Malá 5/4

Top Služby: