Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

16 ks nájdených
Telefónne čislo:
+421-90291-5658, +421-90291-5652
Mobil:
0902-915650
Fax:
(033) 5351272, (033) 5351272
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Murgašova 2
Sídlo:
949 01 Nitra, Murgašova 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
02 208 619 96
Mobil:
0903 775 983
Fax:
02 208 619 96
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Štrková 94
Sídlo:
010 01 Žilina, Štrková 94

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5073011, (041) 5073012
Mobil:
0903/555230
Fax:
(041) 5073013, (041) 5073030
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Kamenná 45
Sídlo:
010 01 Žilina, Kamenná 45

Top Služby:

Telefónne čislo:
042 43 638 63
Mobil:
0915 813 689, 0907 445 290
Fax:
042 43 638 63
Web:
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
017 01 Považská Bystrica, Hliny 2624/239
Sídlo:
017 01 Považská Bystrica, Hliny 2624/239

Top Služby:

Telefónne čislo:
037 651 7653
Mobil:
0908 929 880
Fax:
045 5457 544
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Zvolenská 22
Sídlo:
949 01 Nitra, Zvolenská 22

Top Služby:

Telefónne čislo:
046 542 5353
Mobil:
0905 744 354
Fax:
056 642 2032
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Športová 102/23
Sídlo:
971 01 Prievidza, Športová 102/23

Top Služby:

Telefónne čislo:
041/433 48 71
Mobil:
0905 287 459, 0918 418 760
Fax:
041/433 48 71
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
024 04 Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra 1305/31
Sídlo:
024 04 Kysucké Nové Mesto, Ľ. Štúra 1305/31

Top Služby:

Telefónne čislo:
421 (2) 6428 2988
Mobil:
+421/903 843 407
Fax:
056 638 3799
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
032 05 Smrečany, Smrečany 204
Sídlo:
032 05 Smrečany, Smrečany 204

Top Služby: