Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

9 ks nájdených
Telefónne čislo:
(033) 5545482, (033) 5354724
Mobil:
0902 999 540
Fax:
(051) 7713352, (051) 7713352
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
917 00 Trnava, Trstínska 10
Sídlo:
917 00 Trnava, Trstínska 10

Top Služby:

Telefónne čislo:
(033) 5545482, (033) 5354724
Mobil:
0902 999 540
Fax:
(051) 7713352, (051) 7713352
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
920 01 Hlohovec, Jesenského 15
Sídlo:
920 01 Hlohovec, Jesenského 15

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 54793604, (02) 54793602
Mobil:
(031) 5526233
Fax:
(031) 5500412
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
841 01 Bratislava, Galbavého 1
Sídlo:
841 01 Bratislava, Galbavého 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44680602, (02) 44680603
Mobil:
(048) 4142142
Fax:
(045) 5401498, (045) 5401498
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava 35, Pri šajbách 1
Sídlo:
831 06 Bratislava 35, Pri šajbách 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(045) 6921563
Mobil:
(055) 7982532
Fax:
(045) 6921571, (045) 6921571
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
969 39 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8
Sídlo:
969 39 Banská Štiavnica, Radničné námestie 8

Top Služby:

Telefónne čislo:
(048) 3220228
Mobil:
(02) 45647863
Fax:
(048) 3220302, (048) 3220302
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 1
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Zvolenská cesta 1

Top Služby: