Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

4 ks nájdených
Telefónne čislo:
(037) 7888034
Mobil:
0905 716 232
Fax:
037 788 8010
Web:
E-mail:
E-mail:
Poštová adresa:
951 17 Cabaj-Čápor, Pri sýpke 56
Sídlo:
949 01 Nitra, Braneckého2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 6221747, (055) 6230895
Mobil:
0904 340 284
Fax:
(043) 5898116, (043) 5898116
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 42 Dunajská Lužná, Javorova ulica 1/1873
Sídlo:
900 42 Dunajská Lužná, Javorova ulica 1/1873

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 32 743 32 84
Mobil:
00421 905 227 510
Fax:
00421 44 559 15 75
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
958 04 Partizánske, Javorová 14
Sídlo:
958 04 Partizánske, Javorová 14

Top Služby: