Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
(02) 62802972, (02) 62801552
Mobil:
00421 902 600 070
Fax:
(048) 4146458, (048) 4146458
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
900 27 Bernolákovo, Národného Oslobodenia 1c
Sídlo:
900 27 Bernolákovo, Národného Oslobodenia 1c

Top Služby: