Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
037-772-1514
Fax:
(02) 54773612, (02) 54773612
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Štúrova 69/A
Sídlo:
949 01 Nitra, Štúrova 69/A

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6444160, (035) 6426097
Mobil:
0903 736 269
Fax:
(035) 6426068, (035) 6426068
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 01 Martin, Robotnícka 36
Sídlo:
036 01 Martin, Robotnícka 36

Top Služby:

Telefónne čislo:
033 647 88 89
Mobil:
0918 554 666
Fax:
035 7732 281
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
972 46 Čereňany, Kvetná 592/6
Sídlo:
972 46 Čereňany, Kvetná 592/6

Top Služby:

Telefónne čislo:
052 / 468 51 48
Mobil:
0903 444 871
Fax:
052 776 5959
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
924 00 Galanta, Česká 1437/20
Sídlo:
924 00 Galanta, Česká 1437/20

Top Služby:

Telefónne čislo:
036 758 6210
Mobil:
0908 557 033
Fax:
02 / 534 125 02
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
965 01 Žiar nad Hronom, Opatovská 783/4
Sídlo:
965 01 Žiar nad Hronom, Opatovská 783/4

Top Služby: