Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

3 ks nájdených
Telefónne čislo:
(048) 4146819
Mobil:
(046) 5492064
Fax:
(041) 5005694, (041) 5005694
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 06 Bratislava 3, Rybničná 38 J
Sídlo:
831 06 Bratislava 3, Rybničná 38 J

Top Služby: