Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

8 ks nájdených
Telefónne čislo:
(037) 6559571
Mobil:
(055) 7997871-8
Fax:
(02) 54771343, (02) 54771343
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Dlhá 89
Sídlo:
949 01 Nitra, Dlhá 89

Top Služby:

Telefónne čislo:
(056) 6435580
Mobil:
(02) 45643149
Fax:
(031) 5529389, (031) 5529389
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
071 01 Michalovce, N. V. Gogoža 2446/21
Sídlo:
071 01 Michalovce, N. V. Gogoža 2446/21

Top Služby:

Telefónne čislo:
(044) 5223001, (044) 5207112
Mobil:
(044) 5207111, (044) 5207122
Fax:
(02) 63831410, (02) 63831410
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
038 61 Vrútky, Kalinčiaka 3
Sídlo:
038 61 Vrútky, Kalinčiaka 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(058) 7881220
Mobil:
+421/903 242 495
Fax:
(058) 7327420, (058) 7327420
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
048 01 Rožňava, Jovická cesta 2081
Sídlo:
048 01 Rožňava, Jovická cesta 2081

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7763608, (032) 7763121
Mobil:
(032) 7763840
Fax:
(032) 6523309, (032) 6523309
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
916 01 Stará Turá, M.R.Štefánika 354
Sídlo:
916 01 Stará Turá, M.R.Štefánika 354

Top Služby:

Telefónne čislo:
(055) 7999988
Mobil:
(055) 6324410
Fax:
(055) 7999989, (055) 7999989
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
040 14 Košice 14 - Košická Nová Ves, Brestová 1
Sídlo:
040 14 Košice 14 - Košická Nová Ves, Brestová 1

Top Služby: