Dôležitá INFORMÁCIA

Profesionálny register s.r.o. so sídlom 811 01 Bratislava, Michalská 9 dáva na vedomie Klientov, že nie je v obchodnom alebo obdobnom vzťahu so spoločnosťami Online národná asociácia s.r.o., GAIIA s.r.o. a Register OZZOS s.r.o. , ktoré sídlia v Nitre na ulici Janka Kráľa 2045/132.Naša spoločnosť nikdy nespolupracovala s vyššie uvedenými firmami, opačné klamlivé informácie prosíme nahlásiť cez náš kontaktný formulár.

Za spoluprácu ďakujeme,

Profesionálny register s.r.o.

Výsledok:

87 ks nájdených
Telefónne čislo:
(037) 6559302
Mobil:
0903 449 820
Fax:
(037) 6510217, (037) 6510217
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 98
Sídlo:
974 01 Banská Bystrica, Majerská cesta 98

Top Služby:

Telefónne čislo:
(031) 7895490, (031) 7894916
Mobil:
(035) 7852091
Fax:
(02) 52496063, (02) 52496063
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
926 00 Sereď, Milana Rastislava Štefánika 1178
Sídlo:
926 00 Sereď, Milana Rastislava Štefánika 1178

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 58100256, (0850) 311711
Mobil:
(037) 7769757, (037) 7769759
Fax:
(02) 48278333, (02) 48278333
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
821 00 Bratislava, Bajkalská ulica
Sídlo:
821 00 Bratislava, Bajkalská ulica

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44630447, (02) 44630478
Mobil:
00421 904 443 603
Fax:
(02) 44630479, (02) 44630479
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
831 04 Bratislava, Rožňavská 1
Sídlo:
831 04 Bratislava, Rožňavská 1

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 7233931
Mobil:
0905 142 133
Fax:
(041) 7233935, (041) 7233935
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Alexandra Rudnaya 21
Sídlo:
010 01 Žilina, Alexandra Rudnaya 21

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62528167
Mobil:
(033) 5511422 - fitness centrum, (033)
Fax:
(02) 62528168, (02) 62528168
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 10 Bratislava, Kožušnícka 3
Sídlo:
851 10 Bratislava, Kožušnícka 3

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 62525014
Mobil:
(041) 7645728, (041) 7645729
Fax:
(02) 62525015, (02) 62525015
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
851 01 Bratislava, Černyševského 26
Sídlo:
851 01 Bratislava, Černyševského 26

Top Služby:

Telefónne čislo:
(038) 5326103
Mobil:
(033) 6400804, (033) 6400805
Fax:
(038) 5325188, (038) 5325188
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topožčany, Dopravná 2
Sídlo:
955 01 Topožčany, Dopravná 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 4307961, (043) 4307962
Mobil:
(043) 4307963
Fax:
(055) 6369927, (055) 6369927
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
036 08 Martin, Priekopská 34
Sídlo:
036 08 Martin, Priekopská 34

Top Služby:

Telefónne čislo:
(041) 5523099
Mobil:
0903 807 166
Fax:
(041) 7248638, (041) 7248638
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
014 01 Bytča, Hollého 1174
Sídlo:
014 01 Bytča, Hollého 1174

Top Služby:

Telefónne čislo:
(046) 5446967
Mobil:
(02) 55571856
Fax:
(038) 5391215, (038) 5391215
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
971 01 Prievidza, Teplárenská 2
Sídlo:
971 01 Prievidza, Teplárenská 2

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5522214
Mobil:
(02) 50117101
Fax:
(033) 7362952, (033) 7362952
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 06 Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 309
Sídlo:
949 06 Nitrianske Hrnčiarovce, Jelenecká 309

Top Služby:

Telefónne čislo:
00421 38 532 39 95
Mobil:
00421 903 439 187, 00421 917 510 654
Fax:
(055) 6258247, (055) 6258247
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
955 01 Topoľčany, ul. Krušovská 2093/61
Sídlo:
955 01 Topoľčany, ul. Krušovská 2093/61

Top Služby:

Telefónne čislo:
(053) 4297851, (053) 4297852
Mobil:
0907/058-005
Fax:
(035) 6505106, (035) 6505106
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
010 01 Žilina, Kragujevská 4
Sídlo:
010 01 Žilina, Kragujevská 4

Top Služby:

Telefónne čislo:
(02) 44644462, (02) 44644464
Mobil:
(043) 3240162
Fax:
(02) 44644461, (02) 44644461
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
949 01 Nitra, Jaseňová 85
Sídlo:
949 01 Nitra, Jaseňová 85

Top Služby:

Telefónne čislo:
(035) 6420664
Mobil:
(0800) 100028
Fax:
(031) 7707004, (031) 7707004
Web:
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
930 28 Okoč, Malookočská ulica 392/39
Sídlo:
930 28 Okoč, Malookočská ulica 392/39

Top Služby:

Telefónne čislo:
(032) 7792977
Mobil:
(038) 7493112, (038) 7494688
Fax:
(032) 7792978, (032) 7792978
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
913 04 Dolné Srnie, č.215
Sídlo:
913 04 Dolné Srnie, č.215

Top Služby:

Telefónne čislo:
(043) 5391340
Mobil:
0905 654 472
Fax:
(043) 5391332, (043) 5391332
Web:
E-mail:
Poštová adresa:
028 01 Trstená, Železničiarov 767/16
Sídlo:
028 01 Trstená, Železničiarov 767/16

Top Služby: